Vi tilfører økt konkurransekraft

SubConSweden – et nettverk av mekaniske bedrifter i leveransesamarbeid.

SubConSweden er en innkjøpskanal for norske bedrifter og en salgskanal for svensk industriell kompetanse.   Når du som innkjøper tar kontakt med oss innebærer det at du får kontakt med 21 kompetente underleverandører i Örebroregionen.

Konsept og arbeidsmodell

SubConSweden er ansvarlig for medlemmenes markedsføring og informasjon på det norske markedet. Konseptuelt står SubConSweden utenfor handelstransaksjonen mellom norsk bestiller og svensk leverandør.  Ansvarsforholdet er derfor direkte mellom norsk bestiller og svensk produsent.

Kort beskrivelse av arbeidsmodellen

  1. Forespørsel – Norsk bedrift sender forespørsel til SubConSweden, som videresender informasjonen til nettverksbedriftene.
  2. Tilbud – En eller flere bedrifter sender tilbud til SubConSweden, som videresender tilbud(ene) til norsk bedrift. 
  3. Bestilling – Norsk bedrift aksepterer et tilbud og sender bestillingen direkte til valgt leverandør.
  4. Levering – Svensk leverandør bekrefter bestillingen, produserer, leverer og fakturerer i henhold til avtale. 

Våre nettverksbedrifter ligger i Örebroregionen - Sveriges logistikk sentrum

 

Nettverksmedlemmer

t-verkarna.jpg

SubConSweden representerer T-verkarna i Örebro på det norske markedet.  T-verkarna har medlemsbedrifter med omfattende kompetanse – både når det gjelder kunnskapsdybde og også bredde.  Bedriftene tilbyr produksjon av kundespesifikke detaljer i form av nyproduksjon, samt reparasjoner og vedlikehold av eksisterende produkter og detaljer.